Amatörföreningen

Ordf. Claës Ljung

Alvhaga 104
311 52 Fegen

Tel: 070-590 64 15 

Hästägarföreningen

För kontaktuppgifter se amatörföreningen

Hemsida: www.hd-hastagarna-amatorerna.se

B-tränarföreningen

Hemsida: www.halmstadbtr.se

Bert-Inge Edvinsson
Årnarp Fridhem 385
305 94 Halmstad
Mobil: 0708-44 43 34

Lärlingsföreningen

Funktionärsföreningen

 

Ordförande;

Pierre Svensson 
Gamla vägen 11
302 65 Halmstad


070-875 79 82

pierresvensson1974@hotmail.com

 

 

Halmstad Ponnytrav

Ordförande
Camilla Nilsson
070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Vice ordförande
Sara Fagerberg

Kassör
Annika Sonesson
0721-51 08 60
annika1968@hotmail.com

Sekreterare
Marie Borgstrand

Ledamöter
Annika Nilsson, Lina Lähdekorpi & Linda Larsson

Suppleant:
Angelica Mattsson

Adjungerade ungdomsrepresentanter: Cassandra Nidle & Felicia Skön

Uppstallning vid tävling
Camilla Nilsson
tfn 070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Tävlingsansvarig/funktionärer
Annika Larelius
tfn 072-372 77 04
alarelius@gmail.com

www.halmstadsponnytravsallskap.simplesite.com 

Samarbetspartners