Tävlingsrutiner


OBS under rådande pandemi gäller andra regler än normalt.

Alkotest:
Utföres på Inskrivningen. ALLA LOPP. Telefon Inskrivningen: 035-2020844

Bestraffningar:
Den aktive ansvarar själv för att känna till sina bestraffningar.

Boxlistor:
Delas ut vid stallinfarten samt finns uppsatt vid Inskrivningen. Skyltar och vakter hänvisar parkeringsplatser för transporter mm.

Defilering:
Samling i defileringsvolten belägen utför banan ca. 700 meter kvar. Defilering kan ske med eller utan checkrem, men provstart måste göras direkt efter avslutad defilering vid 200 meters pålen. Utrop via högtalare på stallbacken: 5 och 3 minuter till defilering. Telefon ekipagekontrollant: 035-2020852.

Diskvalifikation:
Via högtalare som bryter löpningsreferent. Hästens nummer på oddsindikatorn ersätts med tre små streck. Dessutom anges också diskning på ljuspanel på båda sidorna av bandomartornet.

Förhörsrum:
Finns vid Inskrivningen.

Gästboxar:
Anvisad gästbox skall användas. Gästboxar är tillgängliga från kl. 15.00 vid kvällstrav, vid dagtrav kl. 9.30 (eller se program). Gästbox är plomberad vid ankomst. Vid bruten plombering, kontakta inskrivningen. Häst som ej skall starta får EJ insättas i gäststall.

Hovslagare:
Jourhavande hovslagare finns EJ på tävlingsdagar.

Identifiering:
Identifiering sker vid provtagningstallet. Häst skall uppvisas för hand, utan täcke och bandage. Lista över aktuella hästar finns uppsatt vid Inskrivningen.

Materialfel:
Åtgärdas i svarta boxen vid nya veterinärhuset.

Nummerbrickor:
Avhämtas i Inskrivningen.

Prisceremonier:
Vinnarcirkel på publiksidan strax före mål. Kusken kliver av och går in i vinnarcirkeln. Hästen kvar på banan.

Provstarter:
Omedelbart efter avslutad defilering (mellan 2140 och 2200 m) vänder ekipaget upp för enskild provstart i tävlingsmässigt tempo.

Provtagningstall:
På baksidan av Inskrivningen. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska proven sker det slumpvis och provtagningsassistent möter upp vid utgången från banan.

Sko- och vagninformation:
Lämnas till inskrivningen senast 15 minuter före starten av lopp 1.
hanteringsanvisning-for-utrustningsinformation.pdf


Tränare som inte lämnar information eller felaktig information bestraffas.

Veterinär:
Finns i byggnad vid defileringsvolten ca. 700 meter före mål. Telefon banveterinär: 035-2020853.

Vid Olycksfall:
Sjuksköterska och förbandsmaterial finns vid inskrivningen. Telefon sjuksköterska: 035-2020857.

Värmning:
Banan öppnas för värmning två timmar före första start. Samtliga hästar skall vara försedda med vojlockar. Icke startande hästar skall vara försedda med EJ-vojlock. Värmning tillåten i både rät- och bakvarm hela tävlingsdagen. Banans bredd: 1640-25 m, 2140-27 m. Upploppet: 203 m. OBS! Hjälm och skyddsväst skall bäras vid all körning inom travbanans område.

Måldomarnämnd:
Teleon 035-2020840

Startbil med rak vinge:
Vi använder startbil med rak vinge i samliga lopp med autostart.
Bilprovstarter 1 timme innan första start


info@halmstad.travsport.se