Halmstad Ponnytravsällskap

Halmstad Ponnytravsällskap är en ideell förening som verkar för barn och ungdomars hästintresse med inriktning på travsporten.


Ordförande

Ola Bryntorp
070-344 60 61
brynestorp115ola@gmail.com

Kassör

Annika Nilsson
annika.krokenhill@gmail.com

Sekreterare

Linda Larsson
linda.0710.larsson@gmail.com

Ledamöter

Joanna Strandberg, Lina Lähdekorpi, Cassandra Nidle & Agnes Fagerberg

Suppleant

Angelica Nidle

Ungdomsrepresentant

Alma Rönnqvist

Uppstallning vid tävling

Cassandra Nidle & Agnes Faberberg

Tävlingsansvarig/funktionärer

Joanna Strandberg
0768-55 20 79


info@halmstad.travsport.se