Halmstad Ponnytravsällskap

Halmstad Ponnytravsällskap är en ideell förening som verkar för barn och ungdomars hästintresse med inriktning på travsporten.


Ordförande

Camilla Nilsson
070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Vice ordförande

Sara Fagerberg

Kassör

Annika Sonesson
0721-51 08 60
annika1968@hotmail.com

Sekreterare

Marie Borgstrand

Ledamöter

Annika Nilsson, Lina Lähdekorpi & Linda Larsson

Suppleant

Angelica Mattsson

Adjungerade ungdomsrepresentanter

Cassandra Nidle & Felicia Skön

Uppstallning vid tävling

Camilla Nilsson
tfn 070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Tävlingsansvarig/funktionärer

Annika Larelius
tfn 072-372 77 04
alarelius@gmail.com


info@halmstad.travsport.se