Integritetspolicy


Från och med den 25 maj 2018 träder den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater, därför har vi uppdaterat vår policy om behandling av personuppgifter. Policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter, samt dina rättigheter. Den här policyn riktar sig till de individer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss och som lämnar personuppgifter till oss.

I Halmstadtravets policy för personuppgifter beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur du själv kan kontrollera uppgifterna. Även hur du kan kontakta oss och att vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss - vilket i normalfallet sker när du lämnar dina uppgifter till oss. Insamling kan också ske genom att data samlas in automatiskt under ditt besök hos oss (detta sker till exempel i samband med att du betalar entréavgift till oss eller i samband med att du besöker vår hemsida).

Halmstadtravet samlar in och registrerar personuppgifter i samband med:

  • I samband med fysiska besök på Halmstadtravet kan bilder/foton/videos komma att tas och användas på Halmstadtravets webbplatser – upptagningen sker i regel genom att publik och aktiva fotas/filmas i samband med tävlingar (det är alltså inte fråga om att enskilda individer i publiken filmas specifikt). Om du inte vill medverka enligt ovan, hör av dig till oss om att ta bort eventuell bild.
  • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de plattformer som Halmstadtravet erbjuder.
  • När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, social media och webbplatser.

Vi använder oss av cookies i anslutning till vår webbplats. Cookies är filer som överförs till din enhet. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter våra kunders önskemål och för att analysera användning av våra tjänster. Du kan själv ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen av cookies.

Några andra personuppgifter samlar vi inte in.

Vår behandling av dina personuppgifter

Halmstadtravet behandlar personuppgifter i följande syften:

  • För att kunna möjliggöra god kundservice, som att hantera våra kunders förfrågningar, samt korrigera eventuella felaktiga uppgifter.
  • För att kunna sammanställa lämpliga erbjudanden, rabatter samt genomföra marknadsundersökningar.
  • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
  • För att hjälpa oss att utveckla våra webbplatser att vara mer användarvänliga och effektiva.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller oss tjänster. Sådan vidarebefordran av personuppgifter sker dock endast i ovanstående syften. Dina personuppgifter överförs dock aldrig utanför EU.

Hur länge sparas uppgifterna

I och med att du lämnar uppgifter till Halmstadtravet ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi genomför regelbundna gallringar av personuppgifter.

Rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Kontakta oss

Om du har frågor eller om du önskar information eller korrigeringar om vilka dina personuppgifter som Halmstadtravet behandlar kan du skicka en undertecknad begäran till:

Hallands Travsällskap
Box 8026
300 08 Halmstad

Vi använder oss av YouTube API Services.


info@halmstad.travsport.se