Bli medlem

Välkommen till Hallands Travsällskap!

Hallands travsällskap är ett öppet sällskap och tillsammans jobbar vi aktivt för att skapa en arena i världsklass där både hästar och människor trivs.

Vi välkomnar dig som är travintresserad och vill vara med och påverka banans framtid och utveckling!


Vi erbjuder dig:

  • Stor gemenskap och möjlighet till delaktighet och inflytande
  • Fri entré till alla tävlingsdagar
  • Delta i något erbjudande – studiebesök, julbord etc. 1 – 2 ggr/år
  • Möjlighet att delta vid andra arrangemang på banan

Vi önskar av dig:

  • Delta i minst två möten/år – årsmöte och höstmöte
  • Hålla sig informerad om Halmstad Travets verksamhet
  • Vara en ambassadör för travet i allmänhet och Halmstad Travet i synnerhet
  • Bidra med deltagande och engagemang i olika utvecklingsprojekt, arbetsgrupper
  • Föreslå nya medlemmar till sällskapet

Medlemsavgiften i Hallands Travsällskapet är 500 kr/år. Avgiften sätts in på bg 373-4084.
Är du redan medlem i annan basförening betalar du 200 kr/år. Är du under 26 år, betalar du 100 kr/år.

Fyll i dina uppgifter här (namn/adress/personnr/mail/mobilnr)
info@halmstad.travsport.se

Vänligen notera om du är medlem i annan förening


info@halmstad.travsport.se