Andra hästdicipliner

På grund av hög belastning av träningsbanor har Hallands Travsällskap tagit beslut om att endast travdicipliner kommer att få använda anläggningen.


Träningsbanor: 
Belyst träningsslinga, sandslinga och 1000 m rakbana. Obs, stora tävlingsbanan gäller inte.

Måndag-Fredag: från kl. 16

Lördag: från kl. 13

Söndag: hela dagen

Det är inte tillåtet att använda träningsbanorna under tävlingsdagar. Tävlingskalender för både stora hästar och ponnytrav finns på startsidan. Det är den aktives ansvar att hålla koll på!

Hästen skall ha giltigt vaccinationsintyg. Ryttaren bör ha en olycksfallsförsäkring samt ha hästen försäkrad. Det är en fördel om man är medlem i någon ridklubb/förening. Säkerhetsväst och hjälm vid all ridning!

Avgiften ska vara betald innan man börjar nyttja anläggningen. På anmaning ska ett personligt medlemskort visas upp. Visar man inte hänsyn eller inte följer våra och träningsanläggningens regler kan man med omedelbar verkan bli avvisad och utesluten från området.

Årskostnad:
1400 kr exkl. moms/häst (Halvårskostnad 1000 kr exkl. moms). Vid betalning mejla även ert namn, nummer, adress, häst och uppstallningsplats till info@halmstadtravet.com

Kontakt:
035-10 91 80


info@halmstad.travsport.se