Vill du tävla i trav eller monté? Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger à 3 timmar, där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass. 

Nästa Kursstart: Vårtermin 2019

Anmälan: Via Hästsportens Folkhögskola. Länk till ansökan

Kursledare: Peter Edberg

Utbildningsansvarig : Ulrika Andersson 0730267181

Innehåll och kursupplägg

Kör- och montélicensutbildningen omfattas av minst 15 kurstillfällen under vilka varje deltagare ska uppnå 10 godkända utbildningslopp. Vid varje träff under kör- och montélicensutbildningen (utom den första som är rent teoretisk) ska deltagaren använda sig av egen häst. Hästen ska vara i tävlingsbar ålder, ej vara belagd med veterinärt startförbud, någon gång i livet ha varit godkänd i ett kvallopp samt väl lämpad för utbildningslopp.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om kör- eller montélicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80 procent av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Behörighetskrav

Deltagaren ska ha goda kör- & ridkunskaper, minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan kör- & montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. I montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart.

För ungdomar från 15 år samt vuxna som vill bli aktiv som körsven/montéryttare inom travsporten.

Kostnad 

Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1 700 kronor exklusive moms för dig som deltagare.

Häst i Utbildningslopp

I licensutbildningen förväntas du delta med egen häst. Skulle ni av något skäl sakna häst finns möjlighet att hyra häst från travskolan till en kostnad av 500 kr exkl. moms per lopp. Ni förväntas då kunna ta hand om hästen före, under och efter loppet på ett säkert och föredömligt sätt samt följa de krav som utbildningsledaren ställer i loppet. Vid bristande hantering av travskolans häst, utrustning eller att ni inte följt angivet tempo debiteras ni. 


 

 

 

Samarbetspartners