För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig, licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger dig som blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna en travhäst för travtävlingar. 

Ansökan till kursHästsportens Folkhögskola (direktlänk)

Kursledare: Ulrika Andersson 0730-267181, ulrika.andersson@halmstad.travsport.se 

 

Teori på Webben

Om ni väljer att läsa den teoretiska delen av B-tränarkursen via webben beräknas den ta fem kursdagar som man har fem veckor på sig att genomföra. Vid webutbildning blir endast tre tillfällen fysiska på Halmstad Travet. All teoretisk utbildning finns i webutbildningen. Kursledare finns till hands för att svara på eventuella frågor.

Praktiska övningar efter web-teori

Tillsammans med kursledare genomför ni de praktiska övningar:

- Utselning och körning, egen häst medtages

- Tävlingsdag, få vara med bakom kulisserna och besöka domare och funktionärer

- Examination: teoretiskt slutprov och praktiskt körprov där egen häst medtages 

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk Travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigtt säkert sätt.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om b-tränarlicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs närvaro på praktiska övningar samt klarat både det teoretiska slutprovet och det praktiska körprovet.

Behörighetskrav

För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet tempo på travbanan. Vi rekommenderar att ni genomfört kursen Vuxen steg 3. Ni kan gå kursen från och med det år du fyller 16 år. Licens kan lösas vid 18 års ålder. 

Kostnad

Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 900 kr plus moms för dig som deltagare. 

Kursen genomförs av Halmstad Travskola i samverkan med Svensk Travsport och Hästsportens Folkhögskola. 


 

Samarbetspartners