Tysken Wim Paal - som i år vann Sweden Cup med Ringostar Trebb - etablerar sig nu med en filial i Halmstad. Wim, som har licens i Italien där huvuddelen av hans rörelse finns, kommer att hålla till på Petri Puros gård ca 15 km från banan och det blir Riccardo Bianchi som kommer att ta hand om den dagliga verksamheten. Till en början räknar Wim med att skicka hit 8-10 hästar- på sikt kan det bli fler.

Som utländsk tränare får man ha filial i ett annat land i max ett år - sedan måste tränaren ta beslut om vart hen skall vara skriven.

 

Samarbetspartners