Banornas förändrade uppdrag

I det förändringsarbete som initierades genom strategidokumentet Horisont 2017 har man slagit fast att följande förutsättningar skall gälla inför det nödvändiga ekonomiska stålbad som svensk travsport nu måste genomgå för att möta en fortsatt nedgång i spelet:

- Alla banor ska leva.

- Vi är till för landets aktiva.

- Våra kunder är spelare/publik och hästägare.

- Vi ska ha en ekonomi i balans.

I princip kommer Travsverige att rymma tre kategorier av banor. Solvalla blir landets nationalarena – och får därmed en total särställning. Jägersro, Åby och Bergsåker blir regionbanor och kommer att fungera som nav för travsporten i respektive region (sportsligt, administrativt och marknadsmässigt). Övriga kommer att arrangera tävlingar på olika nivå och i olika omfattning. Så här ser den nya indelningen ut i grova drag.

- Nationalarena (Solvalla)

- Regionala nav (Åby, Jägersro, Bergsåker)

- Tävlingsbanor (14 st) Bl.a. Halmstad

- Eventbanor (10 st)

- Sommarbanor (5 st)

I förslaget ska till att börja med 103 miljoner kronor sparas, varav cirka 50 miljoner är en uppskattad underhållsskuld. Av resterande besparing blir cirka två tredjedelar en effekt av den nya strukturen och resten skall uppnås genom kostnadseffektiviseringar.

Halmstads tävlingsprogram skärs ner

För Halmstads del innebär det nya systemet att vårt tävlingsprogram reduceras med hela 7 tävlingsdagar. Sammantaget kommer antalet tävlingsdagar i vårt närområde att sjunka med 20 stycken. Både Åby och Axevalla minskar antalet tävlingsdagar (3 respektive 6) medan Vaggeryd får ett tillskott på 1 tävlingsdag.

Nedskärningen vi drabbas av är oproportionerligt stor. Detta beror på att det spel en bana genererar över huvud taget inte räknats in när man fastställt banornas tilldelning av tävlingsdagar. I stället är det bland annat antalet aktiva hästar, licenser, hästägare, ungdomar och publik som ligger till grund för fördelningen av tävlingsdagar. Spelet svarar för nästan 90 procent av travets intäkter och banornas insatser för att stimulera det lokala spelet är viktiga i sammanhanget.

Vi kommer således att möta ett helt nytt landskap. Intäkterna minskar, vilket vi måste  kompensera genom kostnadsminskningar.

Svensk travsport har efter många goda år tuffa utmaningar framför sig.

Halmstad har många plusvärden som det nu är viktigare än någonsin att förvalta rätt. Vår träningsanläggning håller världsklass, våra tränare räknas bland de bästa i landet och vi har nära till prispotterna på två storbanor. Dessutom har vi bra sammanhållning på vår bana och stark vilja att jobba för Halmstadtravets bästa. Vi kommer att ta oss ur den här krisen och fortsätta att vara Europas bästa bana även i framtiden.

Samarbetspartners