En travbana kan inte komma till utan verkliga eldsjälar. Halmstad-Travets primus motor hette Yngve Larsson. Med bistånd av Folke Bjurenfors lade han ned ett enastående arbete på att Halmstad skulle få sin egen travbana. Redan 1960 arrangerade Yngve och Folke propagandatrav på Civila Flygfältet i Halmstad.

I många år drev Yngve projektet om att slutligen få till en ”riktig” travbana i Halmstad. Med stöd av främst Halmstad Kommun och Hugo Åberg, ordförande på Jägersro och i Svenska Travsportens Centralförbund, fick Halmstad slutligen sitt tillstånd – i hård konkurrens med främst Växjö.

I entusiasmen av ha blivit utvalda påbörjade man år 1968 en ambitiös baninvestering - långt dyrare än tillgänglig finansiering, vilket kunde ha äventyrat hela projektet. Premiären i juli 1969 blev emellertid en stor succé och tack vare fortsatt stora sportsliga framgångar och viktig medverkan från kommunen blev det möjligt att föra det hela i hamn och lägga grunden till Halmstad-Travets positiva utveckling.

Att Halmstadbanan tillkom har täppt till ett stort tomrum i Västsverige. Banans läge mitt emellan de två storbanorna Åby och Jägersro innebär goda möjligheter till gästbesök av både hästar och publik samtidigt som banans egna aktörer i utbyte ges fina startmöjligheter hos dem. Detta har i sin tur inneburit att Halmstad attraherar både duktiga tränare och bra hästmaterial, vilket också lett till framgångar för Halmstads-Travets hästar på riksnivå i V75 och andra stortävlingar.

Vi båda fick uppleva en spännande och rolig tid under Halmstad-Travets inledande verksamhetsår och vi har därefter haft förmånen att få följa den fantastiska utveckling som Halmstad-Travet svarat för. Inte minst den sportsliga verksamheten är värd all beundran. Den målmedvetna satsning som Halmstad-Travets ledning och styrelser genom åren genomfört med ständigt förbättrade tränings- och tävlingsförutsättningar har lett till att banan vid 50-årsjubiléet har en unik position i Trav-Sverige.

De stora förändringarna i de samhälleliga förutsättningarna för travsporten som nu äger rum och den allt större konkurrensen om allmänhetens fritidsintresse kommer att kräva fortsatt starkt engagemang från alla som är verksamma vid travet i Halmstad. Vi är dock övertygade om att Halmstad-Travet även i fortsättningen kommer att tillhöra landets ledande travbanor.

Av

Gert Lindberg och Stefan Holmgren

Samarbetspartners