Efter tävlingarna måndag den 23/10 kan det sättas punkt för årets startande premiehästar på banan (hemmahästar). Trenden fortsätter med färre och färre hästar i premielopp - självklart beroende på införandet av Premiechansen med dubbla prispengar i en rad av de stora unghästloppen. 2013 var det således 108 hästar, sedan 90 (2014), 65 (2015) och 58 (2016).

2017 var det 36 Hd-tränade hästar som genomförde ett godkänt premielopp på hemmaplan. Av dessa var det 19 A-tränade och 17 B-tränade. A-tränarna Svend Dyhrberg, Tommy Karlstedt, Dick Robertsson och Peter Untersteiner hade vardera tre hästar medan det bland B-tränarna var två hästar från både Magnus Fagerberg, Tony Jönsson och Ulrika Vikström.

Samarbetspartners