För kännedom...
...så har banorna idag frusit och det väntas regn under fm därför rekommenderar vi er att inte komma in och köra idag på banorna.

 

Samarbetspartners