Allmänt informationsmöte - Mer medel till Halmstad ?

Nytt incitamentssystem 2015 – hur kommer VI tillsammans att kunna öka våra intäkter. 

Inför nästa år har styrelsen för ST beslutat om ett nytt system. 

Man fokuserar på flera områden där banorna nu får chansen att få mer medel till sin verksamhet. Detta kommer i allra högsta grad att påverka vårt sätt att arbete – och det är viktigt att alla runt banan har insikt i och kunskap om hur vi tillsammans nu kan få bättre villkor.

Vi kallar därför till ett allmänt informationsmöte 

 - Torsdag den 4 dec kl. 18.30 i restaurangen. 

Vi bjuder på kaffe o macka

Anmälan senast måndag den 1/12 kl. 12.00 till jeanette.nilsson@halmstad.travsport.se

Vi hoppas på ett stort deltagande till denna viktiga kväll!

 

Samarbetspartners