Amatörföreningen

Ordf. Claës Ljung

Alvhaga 104
311 52 Fegen

Tel: 070-590 64 15 

Hästägarföreningen

För kontaktuppgifter se amatörföreningen

Hemsida: www.hd-hastagarna-amatorerna.se

B-tränarföreningen

Hemsida: www.halmstadbtr.se

Peter Edberg
Väby Krämarebol 340
311 65 VESSIGEBRO
Mobil: 072-57 14 157

Lärlingsföreningen

Ulf Nilsson
Engelbrektsgatan 22 B
302 50 Halmstad

Funktionärsföreningen

Marie - Louice Krook
Långhus Allén 10
302 56 Halmstad

035- 10 70 94
070-600 39 79

Krokan59@hotmail.com

Halmstad Ponnytrav

Ordförande / Proppansvarig
Susanna Carlsson

tfn 0738-10 03 65
mail: susannacarlsson4@gmail.com

Vice ordförande / Proppansvarig
Johanna Zetterqvist
tfn 0704-83 10 30
mail: stallzetter@tele2.se

Kassör
Ingrid Johansson
tfn 035-446 41
mail: ingrid@halmstad.net

Uppstallning vid tävling
Olivia Lindblom
tfn 0761-13 00 85
mail:olivia-lindblom@hotmail.com

Tävlingsansvarig/funktionärer
Peter Zetterqvist
tfn 0733-02 94 81
mail: stallzetter@tele2.se

www.halmstadponnytravsallskap.se

Samarbetspartners